Privacy gewaarborgd

Bij de (1e) afspraak is er een korte anamnese en bent u bekend met de richtlijnen. Deze zijn verstuurd in de afspraak bevestigingsmail. U gaat akkoord dat wanneer een afspraak binnen 48 uur niet nagekomen wordt het volledige bedrag berekend kan worden.

UW PRIVACY en voorwaarden afspraken behandeling.

Ik ga akkoord met het niet tijdig afzeggen (binnen 48 uur) van de geplande afspraak deze berekend kan worden.

De door u verstrekte gegevens zoals ID en zorgpas gebruiken ik uitsluitend voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt en dat is op de factuur vermelding, anders kan het bedrag niet vergoed worden van de zorgverzekering.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende voeten- en complementaire therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende voeten therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  2. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming van u dmv een paraaf.
  3. Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  4. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  5. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  6. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
  7. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
  8. Iedereen die bij de verwerking van de gegevens betrokken is, respecteert de privacy van de bezoekers van de site.
  9. De informatie die over of van u is vastgelegd kunt u bij ons opvragen.
  10. Uiteraard zullen wij een verzoek om correctie of vernietiging inwilligen.

TARIEVEN ZIJN VERMELD BIJ IEDERE BEHANDELING.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA :

Op de factuur die na het betalen, liefst per pin, wordt deze toegezonden per email. Daar staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar en deze gegevens zijn nodig voor het verwerken van facturen en dossiervorming.

Uw naam

Adres

Woonplaats

Geboortedatum

Datum van de (1e) behandeling

ADRES

Ten Voeten Uit
Oosterpad 62
1402 NG Bussum (NH)

OPENINGSTIJDEN

Van maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 18.00 uur.
Op zaterdag op afspraak in de ochtend of in de middag


facebook.png  linkedin.png

CONTACT

Mobiel: 06 51 99 36 52
E-mail: info@lianneluijks.nl
Voorkeur is om een sms / WhatsApp bericht te sturen.

whatsapp.png

Tijdens behandelingen staat het 06 nummer uit.


PinnenJaGraag_Sticker_160x43,5mm.png

LOCATIE