Voetreflexzonetherapie Plus met verschillende specialisaties.

Voetreflexzonetherapie is gebaseerd op de gedachte dat lichaam en geest harmonisch met elkaar verbonden zijn en 1 geheel vormen. Dit is een holistische voetreflexologie behandeling.

De VOETREFLEXZONETHERAPIE ook wel VOETREFLEXOLOGIE genoemd werkt regulerend op de gezondheid. 

Met de juiste instelling en techniek zal Lianne, de reflexoloog / energetisch therapeut zowel de psychische, emotionele, spirituele als de fysieke kant van de mens betrekken bij het genezingsproces.

Ziekte ontstaat bijvoorbeeld door verkeerd denken en of handelen, door onderdrukte en onverwerkte emoties, waardoor geleidelijk aan een blokkade of breuk kan ontstaan in de samenwerking tussen de verschillende organen.
Door energetisch te behandelen kan de verstoorde energie weer in harmonie worden gebracht.

De voetreflexzonetherapie werd al toegepast in het oude China, in Egypte en bij de Indianen van Noord- en Zuid Amerika. De natuurmens is zich bewust van de natuurwetten. Hij kent het verband tussen aarde, kosmos en de menselijke geest.

Al geruime tijd, sinds de Industriële Revolutie, zijn wij het contact met deze harmonie kwijtgeraakt.
Onze intuïtie is geblokkeerd, ons denken ontkent het verband tussen lichaam en geest en ziekte zien wij als een mechanische storing. Sinds enkele jaren is dat aan het veranderen. Er ontstaat een toenemende belangstelling voor vrijwel vergeten natuurgeneeswijzen zoals bijvoorbeeld voetreflextherapie, die al duizenden jaren werd beoefend.

Net als bij de acupunctuur gaat men er in de voetreflexologie van uit dat door het lichaam energiebanen lopen, die aan de oppervlakte komen in energievelden en punten. Voeten en handen zijn onderverdeeld in reflexzones, die corresponderen met organen, spieren, botten en weefsels. Door deze reflexzones te behandelen gaan er impulsen naar de betreffende organen, waardoor blokkades kunnen worden opgeheven en de energie weer vrij kan stromen. Harmonie en samenwerking tussen lichaam en geest worden zo weer hersteld, de behandeling leidt er bovendien toe dat de cliënt zich bewust wordt van het onlosmakelijke verband tussen lichaam en geest.

Mijn opleiding voetreflexologie heb ik genoten in 1984.

De opleiding energetisch therapie gedaan bij het Johan Borgman College in 2000.
Het is aan te bevelen om een serie behandelingen, een behandelplan af te spreken om bij de bron te komen.
Behandelingen beginnend met eerst eens per week en later als APK eens in de maand of per half jaar. 

Tenen karakter tenen voeten lezen kan extra gedaan worden op uw verzoek. Methode Imre Somogyi.
BELANGRIJK: Voor zwangeren is er een aangepaste behandeling nodig, zeg vantevoren dat u zwanger bent. Tevens is het mogelijk om een activerende of juist sederende en harmoniserende behandeling te krijgen tijdens de zwangerschap.

Share |
This is Sliced Diazo Plone Theme